10 de setembre 2008

Persons are stargates


"Persons are stargates
phantoms from the past
when you meet somebody
you didn´t met for time
is like past hitting you present
smashing it.
They open an intemporaries seconds of time
where you are lost cause
of you memories from this subject
and the moment you met him
comes so intense to your mind;
you loose your present and this
becomes to a continuity from your past:
persons from the past you had already forgotten
comes to your present by a weird stargate from time".

"Les persones són com portes estelars, temporals.
Quan et trobes amb algú que fa temps que no veus
és com si el passat s´imposés en el present
esclafant-lo.
Aquestes persones obren uns intemporals segons en el temps
on et trobes perdut a causa
dels records d´aquests
i del moment on els vas conèixer
torna molt intensament al teu cap;
perds el teu present i aquest
es converteix en una continuitat del teu passat:
persones del passat que ja havies oblidat
venen al teu present per una estranya porta estelar del temps."