27 de juny 2007

Punt i...

PUNT i… 27/6/07
Mai posis punt quan creguis acabar una història,
el final mai no és escrit….

BUIDOR 27/6/07

Res, Tot.
Infinit, nul•litat
Cosmos, immensitat
grandesa, insignificança…

25 de juny 2007

CLASSES

"Es necessita un cert elitisme per a conservar l´estat pur de les coses sinó tot acaBa confluint en un aiguabarreig" (25/7/07)