25 d’abril 2007

L´Ofici (bilingüe cat-eng)


"Escriure per no morir,
ser llegit per recordar...
Mirar el cel per somiar,
i imprimir l´ ànima en un full en blanc"

"Writing for not to die,
to be read to never forget..
Look at the sky to dream,
And print your soul in a white sheet".

10/12/05